Om DTC ApSDanish Trade Company ApS blev officielt etableret i starten af 2019. Vores ambition er at tilføre markedet kvalitetsprodukter fra hele verden, der er produceret bæredygtigt i harmoni med miljøet. Vi ønsker at være en ansvarlig leverandør, der værner om mennesker og miljø, og som udviser en god etisk og social adfærd. Dette afspejles også, i den måde vi driver vores forretning på.

Yderlig information fås på:        www.danishtradecompany.dk

 

Med venlig hilsen


Ralf Petersen og Michael Krumbæk.